Na skróty

Logowanie do systemu ORPKI

Zaloguj


W celu kontaktu z nami proszę wypełnić formularz

Wyślij wiadomość

Informacje podstawowe

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że w głównym panelu bazy ORPKI po zalogowaniu umieszczono zakładkę "Opcje" w której znajdują się:
- możliwość aktualizacji danych teleadresowych pracowni, kierownika pracowni i danych kontaktowych
- generowanie nowego hasła dla pracowni
- formularz kontaktowy z koordynatorami ORPKI
- statystyka zabiegów z danej pracowni w postaci raportów generowanych dla każdej z zakładek (ANGIO, PCI, ANGIO&PCI, Inne) w plikach MS Excel.

Z wyrazami szacunku,

Koordynatorzy ORPKI
UJ CM

---------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami chcielibyśmy poinformować, że w lutym 2014 roku zostanie uruchomiona możliwość podglądu danych wpisanych rekordów oraz ich eksportu w celu prowadzenia własnych statystyk.

Jednocześnie prosimy o aktualizację przeglądarek internetowych do wersji IE 9+ lub FF 20+ w celu prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania formularza bazy ORPKI.

Z poważaniem,

Koordynatorzy OPRKI
UJ CM

---------------------------------------------------

W nawiązaniu do spotkania wdrażającego Ogólnopolski Rejestr Procedur Kardiologii Inwazyjnej - ORPKI, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku w Krakowie, uprzejmie prosimy o:

- przesłanie oryginału wypełnionego załącznika "Zgłoszenia pracowni hemodynamiki ORPKI" podpisanego przez kierownika pracowni hemodynamiki na adres:

ORPKI
Prof. UJ. dr hab. med. Dariusz Dudek
Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii
Instytutu Kardiologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Pracownia nr 2
ul. Kopernika 17
31-501 Krakóworaz równocześnie faksem (+12 4247184) lub skanem na orpki@orpki.pl

- przesłanie oryginału wypełnionego załącznika "Zgłoszenia operatorów i diagnostów ORPKI" z podpisami lekarzy drogą pocztową na adres:

ORPKI
Prof. UJ. dr hab. med. Dariusz Dudek
Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii
Instytutu Kardiologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Pracownia nr 2
ul. Kopernika 17
31-501 Krakóworaz droga mailową (orpki@orpki.pl) jako sam załącznik w formacie MS Word bez podpisów w celu sprawnego przygotowania listy lekarzy dla każdego ośrodka przed 1 stycznia 2014 roku.

Po wprowadzeniu powyższych danych do systemu informatycznego ORPKI do każdej z pracowni zostanie przesłany (na podany w formularzu zgłoszeniowym do kontaktu adres e-mail) login i jednorazowe hasło do formularza bazy danych, które będzie należało zmienić po pierwszym zalogowaniu według instrukcji pojawiających się na ekranie.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Dariusz Dudek
Dr Zbigniew Siudak------------
W związku z nowymi regulacjami prawnymi (ustawa o informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 r. nr 113, poz. 657 z późniejszymi zmianami) dotyczącymi prowadzenia zbiorów danych (rejestrów) pacjentów w Polsce i koniecznością zmiany jednostki prowadzącej dotychczasową bazę danych – Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI), aktualnie podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie bazy danych jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.